ISN (Vokietijos kiaulių augintojų interesų grupė) praneša, kad dėl pradinių neaiškumų tarp ES rinkos dalyvių pastebimai sumažėjo kiaulių kainos, tačiau dabar atrodo, kad rinkos atsistato.
Vokietijos rinkos kaina ir toliau pirmauja, rodydama 5 centų sumažėjimą ir smarkiai padidindama kainų mažinimo barjerą kitose šalyse. Dabartinę kainą priima visi rinkos dalyviai ir suprantama, kad kainos su nuolaida nėra prieinamos.
Nauja Ispanijos kaina atsilieka nuo stabilių Danijos rinkos kainų dėl pastaruoju metu vykusio kainų kritimo. Danija vėl tapo pirmaujančia šalimi tarp penkių ES valstybių narių, kurios yra svarbiausios kiaulininkystėje. Olandijos kaina atsilieka nuo Prancūzijos.
Vartotojai nuolat keičia įpročius visame pasaulyje, valgo daugiau namie ir reikalauja daugiau produktų prekybos centruose, kad galėtų ruošti maistą namuose. Europos Sąjungos viduje logistika ir personalo įdarbinimas tebėra didžiausi kiaulienos gamybos pramonės iššūkiai.
Pranešama, kad prekyba su Kinija įsibėgėja, o tai artimiausiomis savaitėmis taip pat pakeis rinkos struktūrą.
Uncertainties caused by the COVID-19 pandemic have increased producers’ willingness to sell across the EU, while many slaughterhouses have reduced their operations.
The ISN (The German pig farmers’ interest group) reports that initial uncertainties among EU market participants have led to a significant drop in pig prices, but that markets now appear to be recovering.
The German market price continues to lead, showing a decrease of 5 cents and greatly increasing price-cutting barrier in other countries. The current price is accepted by all market participants and it is understood that discounted prices are not available.
The new Spanish price lags behind stable Danish market prices due to recent price declines. Denmark has once again become the leading country among the five EU Member States for which pig farming is most important. The Netherlands price lags behind the French.
Consumers are constantly changing their habits around the world, eating more at home and demanding more products in supermarkets for them to cook at home.
Logistics and manpower remain key challenges for the pork industry in the European Union.
Trade with China is reported to accelerate, which will also change market structure in the coming weeks.
https://thepigsite.com/news/2020/03/eu-pig-prices-coronavirus-uncertainty-pressures-producers-and-pulls-prices-down

Dalintis

Paskelbti komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *

į viršų