2023 m. lapkričio 3 d. Vokietijoje penimų kiaulių buvo 9,6 mln., t. y. 1,1 proc. arba 103 800 kiaulių mažiau nei prieš šešis mėnesius. Tuo tarpu paršelių ir jaunų kiaulių skaičius padidėjo 3,7 proc. arba 365 100 kiaulių ir dabar siekia 10,2 mln.
Palyginti su 2023 m. gegužės mėn., paršavedžių skaičius išliko beveik nepakitęs – 1,4 mln. Tačiau federalinių žemių lygmeniu stebimi skirtingi pokyčiai. Kai kuriose federalinėse žemėse paršavedžių skaičius padidėjo, o kitose sumažėjo. Pavyzdžiui, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje paršavedžių buvo 6,4 proc. daugiau (+20 tūkst. kiaulių), Meklenburge-Pomeranijoje – 11,6 proc. daugiau (+6,4 tūkst. kiaulių). Šiuos pokyčius iš dalies galima paaiškinti tuo, kad federalinių žemių bendrovės skirtingai vertina naujus paršavedžių auginimo reikalavimus – nebegalima naudoti paršiavimosi gardų. Taigi reikia keisti tvartuose esančias patalpas ir tai padaryti per nustatytus terminus.

https://euromeatnews.com/Article-Germany:-Pig-population-increased-slightly-from-May-to-November-2023/7041

Dalintis
į viršų