Approximately 120 thousand tons are eaten in Lithuania in a year. Only 60 thousand tons are produced in the country, the rest is imported.
Less pork is produced in Lithuania, than we need. Therefor, we import the rest from abroad, looking for the best quality and price ratio.
While pork prices were low due to excess meat on the market, pig farmers did not increase pork growth plans, and now when the prices are rising, it is to risky to increase them, as it is not clear how long this will last. The situation is really unpredictable, so all the traders are watching the market closely. „In spring of 2019 pigs were bought below their prime cost, but later after African Swine Fever spread in China the prices started to rise.
Laurynas Zimblys, Director of Commerce at JSC Baltic Foods, says that pork prices in Europe and Lithuania remain high in the first quarter of 2020. The main reason for the high prices is the swine fever in China, which, to this day, is still unmanageable. As a result of this situation, the Chinese are buying in large quantities from the European Union countries, which strongly influences the high price level, even though just in spring of 2019 pigs were bought below their prime cost. Chine imposes stringent requirements and complicates the rearing of pigs. And while the market is attractive, producers are afraid of the risk and are hesitant to breed, for various reasons, such as high forage prices or unstable market. After a long hiatus and long negotiations, USA and China signed a 2 year trade agreement for agricultural productions, including pork. The contract came into force on the 1st of February and cheap pork from USA began to flow to China. Chances are that China will start buying less from the European Union, which will lower prices in EU, including Lithuania. However, it is still a matter of theory and guesswork, as the scale of Chinese swine fever is very high and the shortage of pork is very significant, so pork prices can continue to rise steadily. Another nuance is that the producers are collecting remainder of frozen produce in the hope of selling them at higher prices in the near future. But Chinese market is too big ant not enough transparent to be predicted, therefor after the start of trade with USA, there maybe be a sudden sell-off of residues in EU manufacturers’ warehouses, which will also strongly affect the price level in the market. Recently the swine fever was detected near the German border, which causes the country to be alarmed. If German swine fever was detected and its exports to China stopped, Germany would begin selling to the EU, which would also have a strong impact on the price decline. And, of course, Coronavirus and its spread can severally limit the volume of trade, but as long as the disease has not spread across the country, the trade is ongoing.
Lietuvoje per metus suvalgoma apie 120 tūkst. tonų kiaulienos, iš jos užauginama apie 60 tūkst. tonų. Likusi dalis – importuojama.
Lietuvoje yra užauginama mažiau kiaulienos nei reikia patiems, o kitą dalį, ieškodami geriausios kokybės ir kainos santykio, importuojame iš užsienio.
Kai kiaulienos kainos, dėl mėsos pertekliaus rinkoje, buvo žemos, kiaulių augintojai nedidino kiaulienos prieaugio planų, o dabar, kai kainos kyla, jau per daug rizikinga didinti planus, nes nėra aišku, kiek ilgai tai tęsis. Padėtis iš ties yra nenuspėjama, tad visi prekybininkai atidžiai stebi rinką. „2019 m. pavasarį kiaulės buvo superkamos žemiau savikainos, tačiau vėliau Kinijoje išplito Afrikinis kiaulių maras ir kaina pradėjo augti.
„Baltic Foods“ komercijos direktorius Laurynas Zimblys teigia, jog kiaulienos kainos Europoje ir Lietuvoje 2020 pirmą ketvirtį išlieka aukštos. Esminė aukštų kainų priežastis- kiaulių maras Kinijoje, kuris iki šiol dar nesuvaldyta. Dėl susidariusios situacijos, Kinai gausiai perka produkciją iš Europos sąjungos, kas stipriai įtakoja aukštą kainų lygį, nors dar 2019 metų pavasarį kiaulės buvo superkamos žemiau savikainos. Pačioje Kinijoje įvedami griežti reikalavimai bei sudaromos sudėtingos sąlygos kiaulių auginimui, tad nors rinka ir yra patraukli, tačiau gamintojai bijo rizikuoti ir nesiryžta jų auginti, dėl įvairių priežasčių, tokių kaip, stipriai pakilusios pašarų kainos, ar dėl nestabilumo rinkoje. Tarp JAV ir Kinijos, po gan ilgos pertraukos ir ilgų derybų buvo pasirašytą 2-jų metų prekybos sutartis žemės ūkio produkcijai, tame tarpe ir kiaulienai. Sutartis įsigaliojo nuo vasario 01 d. ir JAV pigi kiauliena pradėjo plūsti į Kiniją, tad yra tikimybė jog Kinai pradės pirkti mažiau iš Europos sąjungos, kas įtakos ES kainų mažėjimą, tame tarpe ir Lietuvos. Tačiau, tai kol kas yra tik teorija ir spėlionės, nes Kinijos kiaulių maro mastai yra labai dideli ir skaičių niekas nedrįsta įvardinti, o kiaulienos trūkumas tikrai nemažas, todėl kiaulienos kaina gali ir toliau stabiliai augti. Dar vienas niuansas yra tas, jog gamintojai kaupia šaldytos produkcijos likučius, tikintis juos parduoti didesnėmis kainomis artimiausiu metu, tačiau Kinijos rinka per daug didelė ir per mažai skaidri, jog ją būtų galima prognozuoti, tad prasidėjus prekybai su JAV, galimas staigus, ES gamintojų sandėliuose laikomų likučių pardavimas, kuris taip pat stipriai įtakos kainos lygį rinkoje. Neseniai, netoli Vokietijos pasienio, buvo aptiktas kiaulių maras, kuris šalį verčia sunerimti, kadangi jeigu Vokietijoje būtų aptiktas kiaulių maras, ir jai sustabdžius eksportą į Kiniją, pati Vokietija mėsa pradėtų prekiauti ES, kas taipogi turėtų stiprią įtaką kainos mažėjimui. Ir, be abejonės, Korona virusas- jo plitimas gali smarkiai apriboti prekybos apimtis, tačiau kol liga neapėmė visos šalies, prekyba vyksta.
https://www.delfi.lt/…/kiaulienos-skandalas-smugis-bus-bet-…

Dalintis

Paskelbti komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *

į viršų